فرق تاپ شاین و ژل یو وی و کاور ژل ؟؟؟

فرق تاپ شاین و ژل یو وی و کاور ژل ؟؟؟ تفاوت تاپ شاین و ژل یو وی و کاور ژل ؟؟؟ آیا تفاوتی بین اینها و مورد استفادشون هست ؟ مثلا ژل گلازینگو همان استفاده تاپ شاین را داره؟؟؟ منظور از کادر ژل کدومه؟ کاور میشه تاپ شاین را به تنهایی استفاده کرد؟ جواب  :  تاپ شاین تاپ ژل ژل میکس ژل کاور یا کاور ژل یکی هستند . ژل یووی اما نه تمام ژلها با یووی خشک میشن . تفاوت بین مورد استفادشون خیر نیست . کاور ژلم بله به تنهایی تاپ شاین هست . با ژل خیلی کارها و تکنیک هارو داریم   بعد از مرحله ی بافر

event_note
close

فرق تاپ شاین و ژل یو وی و کاور ژل ؟؟؟ تفاوت تاپ شاین و ژل یو وی و کاور ژل ؟؟؟ آیا تفاوتی بین اینها و مورد استفادشون هست ؟ مثلا ژل گلازینگو همان استفاده تاپ شاین را داره؟؟؟ منظور از کادر ژل کدومه؟ کاور میشه تاپ شاین را به تنهایی استفاده کرد؟ جواب  :  تاپ شاین تاپ ژل ژل میکس ژل کاور یا کاور ژل یکی هستند . ژل یووی اما نه تمام ژلها با یووی خشک میشن . تفاوت بین مورد استفادشون خیر نیست . کاور ژلم بله به تنهایی تاپ شاین هست . با ژل خیلی کارها و تکنیک هارو داریم   بعد از مرحله ی بافر

Read more